Dört Yapraklı Yonca Neden Uğurlu Sayılır?

Dort-Yaprakli-Yonca-Neden-Ugurlu-Sayilir

Dört Yapraklı Yonca Neden Uğurlu Sayılır?

Antik dönemden günümüze kadar birçok kültürde dört yapraklı yonca uğurlu sayılmakta ve dört yapraklı yoncanın uğur getirdiğine inanılmaktadır. Bu durumun nedeni araştırıldığında kültürlere göre değişse de altında nadir olarak bulunması yatmaktadır. İlginç bilgiler bölümümüzde dört yapraklı yonca neden uğurlu sayılır konusunda detaylı bilgi veriyoruz. Keyifli okumalar…

Öncelikle bitkinin doğal ve yaygın habitüsünden bahsetmek gerekirse yonca bir baklagil bitkisidir ve genellikle 3 yapraklı olmaktadır. Bu nedenle bu bitkinin cinsine 3 yaprak anlamına gelen Trifolium denilmiştir. Mitolojik anlamda yoncanın her bir yaprağına anlam yüklenmekte ve günümüzde de bu anlamlar geçerli sayılmaktadır. Buna göre yoncanın ilk yaprağı mutluluğu, ikincisi umudu, üçüncüsü aşkı temsil etmektedir. Dördüncü yaprağın bu bitkide nadir bulunması nedeniyle ise dördüncü yaprağa şans misyonu yüklenmiştir. Bu nedenle de dört yapraklı yonca bulanların uğurlu olduğu ve şansı yakaladığı düşünülür.

dort-yaprakli-yonca-ugurlu-mu

dort-yaprakli-yonca-ugurlu-mu

Eski Uygarlıklarda 4 Yapraklı Yonca

Dört yapraklı yoncanın uğurlu sayılmasıyla ilgili en eski kaynaklar İngiltere Galler’de yaşayan Keltler’e kadar dayanmaktadır. Bu kaynaklar ise Sezar zamanı yazıları ve ayrıca İrlanda efsaneleridir. Keltler’den oldukları düşünülen ve Galler bölgesinde yaşayan Druid adlı bir topluluk kötü ruhlu insanları kurban ederek toplumdan uzaklaştırıyorlardı. Kurban edilmenin önüne geçmek ve kötü ruhun toplumdan uzaklaştırılması için ise 4 yapraklı yonca aranıyordu. Çünkü 4 yapraklı yonca o dönemde şanstan ziyade kötü ruhların uzaklaştırılması kısmında kullanılıyor ve şeytanın bu dört yapraklı yonca sayesinde kendi toplumlarına uğramayacağına inanılıyordu. Ancak bu bitki çok nadir bulunduğundan da neredeyse bitkiyi bulacak kişi ve toplum en şanslılardan sayılıyor, hatta sadece iyi insanların dört yapraklı yonca bulabileceği düşünülüyordu.

Druid halkı efsaneleri ve kayıtları dışında Hıristiyanlık inancında da dört yapraklı yonca uğurlu sayılmaktadır. Bunun nedeni ise İncil’de sözü edilen Havva’nın cennette elinde dört yapraklı yonca tutarak dolaştığı efsanesidir. Havva önemli ve ruhani şahsiyet olduğu için ancak onun gibi kalbi temiz kişiler dört yapraklı yonca bularak uğuru tahsis edebilir.

Dört Yapraklı Yonca Gerçekten Uğurlu Mu?

Dört yapraklı yoncanın gerçekten uğurlu olup olmadığını bilmemekle birlikte bilimsel anlamda bu bitkinin neden 4 yapraklı olduğunu ve neden nadir bulunduğunu sizlere açıklayabilirim. Daha öncede belirtildiği gibi yonca asıl olarak 3 yapraklı bir bitkidir. Bitkinin yaprak sayısını belirleyen geninde 3 yapraklı olma durumu baskın, 4 yapraklı olma durumu ise çekinik bir karakterdir. Doğada çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan mutasyonlarla ise bu çekinik olan dört yapraklılık geni baskın hale geldiğinde bitkinin 4 yapraklı varyasyonları türemektedir. Ancak mutasyon olasılığı düşük olduğu için ve 3 yapraklılık bitkinin doğal habitüsü olduğu için de 4 yapraklı olanlara nadir rastlanmakta bu nedenle de uğurlu sayılmakta, şans getirdiğine inanılmaktadır, çünkü bu doğadaki nadir olaylardandır.

Diğer yandan yapılan araştırmalarla dört yapraktan daha fazla yaprağa sahip yoncalar da üretilmiştir. Bu durum yaprak sayısı geni üzerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Yapılan mutasyonlarla 15, 21 ve en fazlada 56 yapraklı yonca üretilebilmekte olduğu somut bir şekilde gösterilmiştir. Ancak sözü edilen bitki ıslah çalışmalarını yapanların şanslarında herhangi bir değişiklik olmamıştır J

Cevap Yaz

Email adresiniz yayınlanmamaktadır.