Emniyet Teşkilatında Polislerin Sosyalleşmesi

emniyet-teskilatinda-polislerin-sosyallesmesi

Emniyet teşkilatı içinde görev yapan polislerin, meslek öncesi ve meslek içinde tecrübe ettikleri sosyalleşme sürecinin hizmet üzerine etkileri incelenmesi gereken bir mevzu bahistir. Emniyet teşkilatı içindeki çalışanlar, yerine getirdikleri vazifeler bir hizmet üretme olarak düşünüldüğünde meslekle ilgili sosyalleşmenin bu hizmetlerin iç alıcıları olan meslek çalışanları ile dış alıcıları olan vatandaşlara yansımaları birlikte ele alınmalıdır. Meslekle ilgili sosyalleşme ve onun neticesi olarak oluşan polis alt-kültürü ve meslekle ilgili değer yargıları vazife üzerinde ‘ahlak ve ‘yasal’ etkiler meydana getirebilmektedir.

Gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde Türk polis teşkilatında yaşanan ahlak problemlerinin sebeplerinden birisi yoğun mesleki sosyalleşmedir. İster ekonomik, ister güvenlik olsun hangi gerekçe ve sebebe dayanırsa dayansın, emniyet çalışanlarının uzun periyodlu yatılı okul ruhu ile yetişmesi ve vazife ve özel hayatlarının tamamına yakınını sivil toplum haricinde ve kendi kontrollerinde olan zaman ve yerlerde yaşamaları fazla bir meslekle ilgili sosyalleşme doğuracaktır. Bu fazla meslekle ilgili sosyalleşme de giderek toplumdan uzaklaşma ve yabancılaşmayı ortaya çıkaracaktır. Temsili demokrasilerden katılımcı demokrasilere dönüşümün yaşandığı bir gezegende bu orandaki bir meslek ile ilgili sosyalleşmenin korunması çağın zorunluluklarına direnmek olacaktır.

polis-memuru

polis-memuru

Bir araştırmacının “Polis memuru adaylarının meslekle ilgili sosyalleşme problemi: Türkiye ve İngiltere örneği” adlı araştırmasında İngiltere ve Türkiye’de, polis seçiminin ve temel eğitiminin polis memuru adaylarının mesleki sosyalleşmesine etkisi incelenmiştir. Polis teşkilatları için, polisin seçimi ve temel eğitimi, polis memuru adaylarının meslekle ilgili ilk tecrübeleri kazandıkları, kendinden kıdemli meslektaşları ile ilk temas kurdukları, meslekle ilgili rollerini ilk öğrendikleri yer polis temel eğitim dönemidir. Bu yüzden bu dönem, polis memuru adaylarının mesleki sosyalleşmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Polis memuru adaylarının mesleki sosyalleşme sürecinde, mesleki değer yargılarının daha iyi anlaşılması, mesleki adaptasyonun sağlanmasında polis eğitim programlarının, polis yönetiminin ve eğitimcilerin önemli rolü vardır. Çalışmanın, İngiltere’de polis eğitiminin iyileştirmesi ve polis üniversitesinin kurularak akademik seviyede polis eğitiminin verilmesi tartışmalarının yapıldığı ve Türkiye polis temel eğitiminin dokuz aydan iki yıla çıkarılması dönemine rastlaması, iki ülke içinde polis temel eğitiminde mesleki sosyalleşme açısından akademik katkı olarak düşünülmektedir.

Bir yazarın “Avrupa polis ahlakı kuralları ve Türkiye’de güvenlik çalışanlarında mesleki sosyalleşme” isimli kitabında; mesleki sosyalleşmenin ilk basamağın vazife öncesi verilen örgün eğitim olduğu belirtilmektedir. Polis akademisinde ve polis okullarında meslek öncesi verilen örgün eğitimde adaylara yanlızca gelecekte yapacakları vazifelerin bilimsel temelleri değil, aynı zamanda bir meslek alt kültürü de kazandırıldığı; ayrıca vazife öncesi verilen ‘örgün eğitimde’ kazandırılan bu alt kültürün, meslek içinde gerçekleşen ve örgün eğitimden çok daha etkili olan ‘yaygın eğitimle’ pekiştirildiğinden bahsedilmektedir.

Cevap Yaz

Email adresiniz yayınlanmamaktadır.