Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgi724/public_html/wp-includes/kses.php on line 894
İşletmelerde Giysi Tasarımının Süreçleri | Bilgi 7/24

İşletmelerde Giysi Tasarımının Süreçleri

Isletmelerde-Giysi-Tasariminin-Surecleri

İşletmelerde giyim tasarımı süreçleri pazar araştırması,  eğilimin belirlenmesi, arz-talep,  geliştirme,  kreasyon ve çağdaşlaşma alt başlıkları ile incelenebilmektedir. Tüm bu alt başlıkları ve detayları hakkında bilgi bölümümüzden yayınladığımız İşletmelerde giysi tasarımının süreçleri başlıklı bu yazıdan öğrenebilirsiniz.

 1. Pazar Araştırması: Derleme oluşturmadan önce moda tasarımcıları pazar araştırması yapmaktadırlar.  Tüketicilerin giyim ürününe ayırdıkları para miktarı, nüfus ve milli gelirdeki gelişmeler, yaş kitlelerinde kaymalar, moda akımları araştırma kapsamına alınmaktadır.
 2. Eğilimin Belirlenmesi: Moda, belirli bir zaman diliminde belli bir seyri oluşturan değerlerde ortaya çıkan sürekli artma ya da azalmaları ifade eden, sözcük anlamı eğilim,  akım, yönelmek, doğrultu ve moda olan kavramdır.  Modanın insanların farklı olma düşüncesinden yola çıkarak, tüm toplumlarda ortak kullanım haline gelmesi eğilim oluşumunu etkilemektedir. Trendler (eğilimler) ekonomik/siyasi gelişmeler,  sosyal değişmeler,  sanatsal ve kültürel akımlar, popüler modacılar ve moda idollerle şekillenmektedir.  Eğilimleri etkileyen faktörler;
giysi-tasarimi-nasil-yapilir

giysi-tasarimi-nasil-yapilir

 • Ekonomik/ Siyasi Gelişmeler:  Ekonomik bakımdan üst refah düzeyleri ve krizler,  küresel veya bölgesel savaşlar,  ortak anlaşmalar,  devletlerin parçalanması,  siyasi politikalar,  toplumda meydana gelen ayaklanmalar, isyanlar vb.
 • Sosyal Hareketlilik: Feminizm Hareketleri,  sağlıklı yaşam,  küresel hastalıklar, çevresel faktörler vb. gelişmeler,
 • Sanatlar ve Kültürel Akımlar. Farklı kültürlerin gündeme gelmesi,  sosyal yaşantıda oluşan alt kültür,  sokak kültürü gibi isimlendirilen oluşumlar, kültür çatışmaları, farklı sanat dallarının popülerliği ve anti sanat akımları vb. olaylar,
 • Teknolojik Gelişmeler: Teknolojide meydana gelen gelişmelerin insanlara sunduğu imkânlar veya olumsuz gelişmeler,
 • Popüler Modacılar ve Moda İdolleri: Medyada yer alan film,  müzik vb. idolleri,  moda sektöründe dönemin popüler modacıları,  model,  marka editörleri ve siyasi gündemde yer alan siyasetçi eşleri ve kadınlardır.

Markalar mevcut akıma (trende) uysunlar ya da uymasınlar, akımlardan mutlaka haberdar olmak durumundadırlar; çünkü alıcılar, moda eleştirmenleri ve müşteriler trende göre düşünmektedirler.

 1. Arz- Talep: İnsanların yenilikçi yapısı, sıradanlıktan uzaklaşarak farklı olma çabası, diğerleri tarafından beğenilme arzusu modayı meydana getiren ana dinamik yapıyı oluşturmaktadır. Moda, insanların farklı olma düşüncesinden ortaya çıkarak, kısa bir sürede tüm toplumlarda ortak kullanım haline gelmiştir. Bu durum işletmelerde arz ve talebi etkilemektedir.  İşletmelerde arz ve talep trend oluşumu ve değişim süreci ile doğru orantılıdır.  İşletmenin,  marka kimliğine yakışır biçimde mevcut trende uyum sağlaması hatta trendi belirleyen (trendsetter) olması firmayı güçlü bir rakip haline getirmekte hatta trendsetter olmak onu rakip firmalardan arz ve talep bakımından ayırmaktadır. Arz ve talebi etkileyen bir diğer unsur da fiyattır.  Fiyat,  pazardaki arz ve talebin kesiştiği noktada oluşur.  Bundan dolayı fiyatı belirleyen,  ürünün pazarda ne miktarda arz edildiği ve ne ölçüde talep edildiğidir. Arz ve talep, fiyatı ters yönde etkilerler,  yani ürünün arzı artarsa fiyat düşer,  ürüne olan talep artarsa fiyat yükselir. Ürün fiyatını belirleyebilmek için, pazarda ürüne olan talebin miktarı ile pazardaki tüm üreticilerin ürünü ne miktarda pazara sürdüklerini bilmek gerekir. Bununla ilgili bir diğer olgu ise, ‘esneklik’ bilgisidir. Ürün fiyatı artarken talep azalıyorsa ürünün fiyat esnekliğinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır; çünkü fiyattaki ufak bir değişiklik bile ürüne olan talebin önemli ölçüde düşmesine neden olur.  Esneklik, pazarda ürünün alternatiflerinin olup olmamasına ve ürünün kullanmanın ne kadar önemli olduğuna bağlıdır.
 2. Geliştirme: Öykü panosu, bir ekip şeklinde faaliyet gösteren moda tasarımcıları aracılığıyla üretilmektedir.  Son derlem için tercih edilen renklerin dizilerini göstermek gayesiyle hazırlanan renk panosunun bir uzantısı olarak şekillendirilir.  Öykü panosunda;
moda-tasarimi

moda-tasarimi

 • Tercih edilmiş kumaşlar,
 • Çalışmayı ve yeri gösteren resimler. Örneğin,  yaz sporlarını belirtmek için yüzen insanlar
 • Dönem (Mevsim),
 • Renk (renk panosunda tercih edilmiş renkler),
 • Çizim defteri, dergi vb. seçilen esinlenme kaynakları ve model tasarımları,
 • Gözlük, ayakkabı, çanta gibi aksesuarlar bulunabilir.

İyi bir tasarımcı olabilmek görüş açısı ve bütünlüğüyle kıyafet satışı arasında dikkatli bir denge kurmayı zorunlu kılmaktadır.  Moda tasarımcıları tasarımlarını ileri boyutlara taşırken,  pazardaki değişmeleri takip etmek,  hedef müşteri grubunun beklentilerini anlamak,  moda editörlerinin ve alıcıların karar alma yöntemlerini değerlendirmek zorundadırlar.

 1. Kreasyon ve Modernizasyon: Kreasyon, bireysel yaratıcı gücün giyimin tarihsel gelişimi ışığında çağdaş şartlarla birleşmesinden oluşan renksel ve çizgisel bir tasarımdır. Modahaneler, her dönem organize ettikleri defilelerle,  kreatörlerinin çizgi ve renklerini yansıtan kıyafetleri moda dünyasına sunmaya çalışmaktadırlar.  Kreasyonları ortaya çıkaran, onların oluşmasını sağlayan kreatörler,  modellerini ortaya çıkartırken;  o gün ki moda anlayışını, ülkenin sosyo-  ekonomik yapısını, iklim ve mevsim özelliklerini, yaş ve vücut özelliklerini, kumaşların özelliklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.  Dönemlik derlemler hazırlayarak bunları canlı mankenler üzerinde tanıtma fikri, Charles Frederick Worth tarafından 1858 yılında ortaya atılmıştır.  Moda yaratıcısı ya da moda resmi hazırlayan bireyin,  model oluştururken esinlendiği kaynaklar genellikle;
 • Giyimin tarihsel gelişimini kapsayan yayım ve albümler,
 • Meşhur ressamların tabloları ve asla benzer kopyaları,
 • Moda ve giyim ile alakalı tv ve sinema arşiv gösterimleri,
 • Modahanelerin derlemeleri,
 • Gazete derlemeleri ve moda ile ilgili mecmualar.
giysi-tasariminin-surecleri

giysi-tasariminin-surecleri

Ünlü modacı Ümit Ünal’ın  ‘’Argo Gemisi’’  adlı derlemesi için Trendsetter ile yapılan röportajdaki ifadelerine göre: “Film seyrederek öncelikle, beynimde görsel bir şeyleri hafızama atmaya çalışıyorum.  Bu atma işini okuyarak yapıyorum.  Bunun haricinde obje biriktiriyorum.  Eskici pazarında satılan kişilerin eski anıları,  yolda yürürken gördüğüm bir dayının satmaya çalıştığı bir şey olabiliyor. Eski medeniyetlerde avlayan toplayan bir topluluk vardı ve hanenin bir kısmı dışarı çıkar bir şeyler avlar ve eve getirirdi.  Ben de bu topluluğun avcı toplayanı gibi biriktiriyorum; duygusunu biriktiriyorum, malzemesini biriktiriyorum”. Bir  derlemdeki  kıyafetler  tasarımcının  hayal  gücünü  ortaya  çıkarmakla birlikte  onun  en  iyi  çalışmalarından  meydana gelen  bir  seçki  niteliği  taşımaktadır. Kreasyonda genellikle kumaşlar, ortak temalar, dokular ve renkler yer almaktadır.

Modernizasyon,  geçmişe dair sanat değeri olan bir olayın,  biçim ve özelliklerini tahrip etmeden, çağın teknik olanaklarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi işlemine denilmektedir. Moda ve giyim için ise, “geçmiş senelerin tarzına modern bir yorum katmak” şeklinde ifade edilmektedir.  Modernizasyon,  modanın tarihsel dönüşümün çok iyi ve tam anlamıyla anlamayı gerektirmektedir. Kreasyon hazırlanma sürecinde olduğu gibi modernizasyonda da yayım ve albümlerden, tablo ve asla uygun kopyalardan, giyim ve moda ile alakalı tv ve sinema arşivlerinden,  moda mecmuaları ve gazete derlemlerinden yararlanılmaktadır.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgi724/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Cevap Yaz

Email adresiniz yayınlanmamaktadır.