Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

obsesif kompülsif bozukluk

Obsesif kompulsif davranış bozuklukları kişilerin kendilerini sürekli meşgul edecek yanlış düşünce kalıpları ve tekrarlayıcı davranışlar olarak tarif edebiliriz. tekrarlayıcı davranışlarla mücadele ederler. Bu tekrarlayıcı davranışlar ve bunları bastırmak için yapılan zorlantılar kişinin gün içinde zamanının büyük çoğunluğunu alırlar ve kişileri kaliteli bir yaşamdan uzaklaştırırlar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon davranışları tekrarlayıcı davranışlarından oluşan ve doğruluğu olmayan düşüncelerdir. Zorlantı yani kompülsiyonlar ise tekrar eden davranışlardır. Kompülsif davranışlar kişiyi rahatlatmaya yönelik yapılsa da aslında kişinin endişe düzeyini daha da artıran davranışlardır.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir? erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. OKB hastası kişilere sosyal fobi, panik atak ve depresyon gibi psikolojik hastalıklarda eşlik eder.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri

Yapılan araştırmalarda bu hastalığın beyindeki seretonin düzeyiyle alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bunun haricinde 8 yaş civarında görülen romatizmal ateşlerde bu hastalığın oluşmasında önemlin rol sahibi olduğu saptanmıştır. OKB hastalığında hiç şüphesiz ki genetik faktörlerin de rolü yadsınamazdır. Yapılan çalışmalar tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine orana hastalığın görülme sıklığı daha fazladır.

Davranışsal Sebepler

Obsesyon hastası kişiler zararsız bir durumun zararlı bir olayla eşleştiren hastalardır. Bu durumda hasta zararsız olan bir durum, nesne veya herhangi bir şeye olumsuz duygular beslemekte ve bu uyarana karşı birtakım takıntılı davranış modelleri geliştirmektedir. Örneğin, aşırı dindar toplumlarda dini obsesyonlar ağırlıkta iken, Amerika gibi gelişmiş toplumlarda ise mükemmeliyetçilik ile ilgili takıntıların daha sık olduğu görülmektedir.

Obsesif kompulsif davranış bozuklukları

OKB davranış bozuklukları sürecinde görülen kompülsiyonlar veya bir başka deyişle takıntılı davranışlar kişilerin endişe ettikleri durum karşısında kendilerini rahatlatmak için yaptıkları davranışlardır. Kişi başlangıçta yapmış olduğu bu takıntılı davranışın kendisini bir süreliğine de olsa yatıştırdığını zannetse de bir süre sonra bu davranış şiddetini daha da artırarak devam etmektedir.

Bu konuya en güzel örnek olarak temizlik takıntıları olan hastaları örnek olarak gösterebiliriz. Temizlik takıntısı olan hastalar gün içinde sürekli olarak ellerini yıkayarak bu endişelerinden kurtulmaya çalışırlar, hâlbuki sürekli el yıkayarak bu takıntılı düşünce ve davranışlar gerilememekte aksine şiddeti artarak devam etmektedir. Temizlik takıntısı olan hastalarda el yıkama oranı günde bazen 100 civarına kadar çıkabilmektedir.

OKB Tanısı Nasıl Konulur?

Bir kişinin obsesif kompulsif bozukluk hastası olduğunu anlamak için;

  • Kişinin gün içinde kendisinde sürekli endişeye yol açacak istenmeyen düşünceler ile uğraşması, bu düşüncelerin kişide belirgin bir anksiyeteye sebep olması ve bu düşüncelerin sürekli tekrar etmesi gerekmektedir.
  • Bu düşüncelerin yalnızca gerçek dünya ile ilgili olması beklenmez.
  • Kişi kafasında beliren bu düşünceleri önlemek ve etkisiz hale getirebilmek için bir takım tekrarlayıcı davranış şekilleri geliştirir.
  • Kişi obsesif düşüncelerini kendi aklının bir üretimi olarak görür.

Bu makalelerde ilginizi çekebilir

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir.