Tarihteki İlk Uygarlık İlk Medeniyet

TARİHTEKİ İLK UYGARLIK

Sümerler, Güney Mezopotamya‘da kurulmuş olan tarihte bilinen ilk medeniyettir. Sümerler, tarihte bilinen ilk medeniyet olduğundan ‘medeniyetlerin beşiği’ olarak adlandırılmıştır. Sümer medeniyeti yaklaşık 3000 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Sümerler’de ilk yerleşim yeri Ubaid Dönemi (M.Ö. 6. bin yıl) ve Uruk Dönemi (M.Ö. 4. bin yıl) arasında yerleşim yeri olarak kullanılan Eridu şehri olarak bilinmektedir. Babil Medeniyeti ortaya çıkıncaya kadar bu bölgede Sümerler hüküm sürmüştür.

Sumerler-Guney-Mezopotamya-tarihte-bilinen-ilk-medeniyet

Sumerler-Guney-Mezopotamya-tarihte-bilinen-ilk-medeniyet

Sümer şehirleri tarihte tarımın yapıldığı bilinen ilk şehirlerdendir. M.Ö. 5 binlerde belki de Sümerler ilk kez geniş ölçekli toprak işleme, kırpma, organize sulama gibi ilk tarım tekniklerini ve özel işçi gücü gibi kavramları kullanmış olan ilk medeniyet olma özelliğini taşımaktadır. M.Ö. 4. bin yılın geç evrelerinde Sümerler birçok şehir devletlerine bölünmüştür. Bu şehirler kanallar ve taştan sınırlar ile birbirlerinden ayrılmışlardır. Her şehir merkezde tanrı ve tanrıçalara adınmış bir tapınağa sahiptir. Bu tapınaklar şehirlerin din merkezi konumundadır. Sümer şehir devletleri tarih öncesi Ubaid ve Uruk dönemlerinde güç kazanmıştır.

Sümer yazı tarihi M.Ö. 2700’lü yılların öncesine kadar dayanmaktadır. Arkeologlar o dönemlere ait silindir mühürleri okuyabilmişlerdir. Bunlar tarihin ilk yazılı kaynaklarını da oluşturmaktadır. Arkeologlar Klasik Sümer tarihini Akadların M.Ö. 2300’lü yıllardaki yükselişine kadar götürmektedir. Sümer medeniyeti bu tarihten sonra gücünü kaybetmiştir.

Bu makalelerde ilginizi çekebilir

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir.